Tradition Medicine

Ekos Bwa Chen

Ekos Bwa Chen

Ekos Bwa Chen: li bon pou Fredi & Enfeksyon. "Jété bliyé, ranmasé sonjé"

Fey Armoise

Fey Armoise

Armoise li bon pou benyen pou chans, li bon pou fyev e li bon pou virus covid 19

Fey Trompet/ Fey Des Anges

Fey Trompet/ Fey Des Anges

Trompet/ Fey Des Anges: li bon pou Enfeksyon, pou moun ki gen zonbi/ pou netwaye lakay/ pou chase move espri